دپارتمان نرم افزار

software

دوره‌های آموزش نرم‌افزار

شروع کلاس‌های ترم تابستان: 22 تیر ماه

تخفیف‌های ویژه:

  • نوع1: دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (%20 تخفیف)
  • نوع2: دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (%10 تخفیف)

جهت مشاهده سرفصل، روی نام هر دوره و جهت مشاهده رزومه اساتید، روی نام هر استاد کلیک نمایید.

  نام دوره نسخه
نرم‌افزار
نام استاد ساعت زمان
برگزاری
نوع 1
(تومان)
نوع 2
(تومان)
نوع 3
(تومان)
matlab
MATLAB
سر فصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
MATLAB R2019a 30
شنبه
17-20
240000 270000 300000
MSProject
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
MS Project 2019 30
شنبه
17-20
240000 270000 300000
after effect
Motion Graphic
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
After Effect 2019
Primier 2019
آقای مسکوکی
رزومه...
45
یکشنبه
16-20:30
360000 410000 450000
fluent Gambit&Fluent
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Ansys 2019
Gambit 2.4.6
30
یکشنبه
17-20
240000 270000 300000
autocad
Autocad (2D & 3D)
سرفصل مطالب
(برگزاری‌در سایت‌کامپیوتر)
AUTOCAD 2020 40
دوشنبه
16-20
320000 360000 400000
matlab MATLAB R2019a 30
دوشنبه
17-20
265000 300000 330000
3d max
3d Max
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
3ds Max 2020 50
سه‌شنبه
16:30-21
400000 450000 500000
fortran Fortran 90
سرفصل مطالب

(برگزاری در کلاس)
Intel Visual Fortran 2019 30
سه‌شنبه
17-20:30
240000 270000 300000
excel
Excel مقدماتی‌و‌پیشرفته
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Excel 2019
24
چهارشنبه
17-20
200000 225000 250000
etabs ETABS
سرفصل مطالب
(برگزاری در کلاس)
Etabs 2016 آقای گاوزن
رزومه...
50 چهارشنبه
17-21
400000 450000 500000
python
Python
سرفصل مطالب

(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Python v3.7.4
آقای حسنی
رزومه...
30
پنجشنبه
9-12
240000 270000 300000
photoshop Photoshop
سرفصل مطالب
(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Photoshop 2019 آقای خسروی
رزومه...
30 پنجشنبه
15-18
240000 270000 300000
safe SAFE
سرفصل مطالب
(برگزاری در کلاس)
SAFE 2016 آقای گاوزن
رزومه...
40 پنجشنبه
17-21
320000 360000 400000
illustrator Illustrator
سرفصل مطالب
(برگزاری در سایت کامپیوتر)
Illustrator 2019 آقای خسروی
رزومه...
30 جمعه
9-12
240000 270000 300000

توجه: برای دوره هایی که مکان برگزاری آنها "برگزاری در کلاس" درج شده است، متقاضیان باید با لپ تاپ شخصی خود در کلاس حاضر شوند.

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزش نرم افزار

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب
 

رزومه مختصر 

سر فصل مطالب
 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر
 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

سر فصل مطالب 

سر فصل مطالب

 

سر فصل مطالب


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر

 

رزومه مختصر


 

رزومه مختصر

 

 

شبکه‌های اجتماعی

دسترسی سریع

ثبت نام آنلاین
مشاهده نمرات
آزمون های استخدامی
سود و زیان

جهت ثبت دوره های پیشنهادی خود فرم زیر را پر نمایید
نام و نام خانوادگی   ایمیل موبایل   دوره  

کد امنیتی
free counters